Lưng tường bản 8.5 dày 2.5cm bó 20 thanh dài 2.44

Liên hệ