Cổ trần bản rộng 8.3 dày 1.5cm bó 20 thanh dài 2.44

Liên hệ