Cổ trần bản rộng 11.5cm dày 1.9cm bó 12 thanh dài 2.44

Liên hệ