Chỉ hoa văn bản 3 dày 1.5cm bó 70 thanh dài 2.4

Liên hệ