Chỉ bản rộng 4.7 dày 2.0cm bó 50 thanh dài 2.44

Liên hệ