Chỉ bản rộng 2.5cm dày 1.5cm bó 80 thanh dài 2.44

Liên hệ